Το Όνομά σας (απαραίτητο):

  Το Email σας (απαραίτητο):

  Ο Τίτλος του Βίντεο:

  Ο Δημιουργός του Βίντεο:

  Η Διεύθυνση Βίντεο (αν το Βίντεο υπάρχει Online)

  Σχετικά με το Βίντεο:

  Επιλέξτε το Βίντεο:

  Κλικ στο κουτάκι! (απαραίτητο):

  [recaptcha]

  Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις σε αυτή τη σελίδα:

  Υποβολή Βίντεο στο Tromero.gr

  Η παρακάτω φόρμα παραχωρεί το δικαίωμα στο TROMERO.GR να δημοσιεύσει το βίντεο σας.


  Όροι και Προϋποθέσεις:

  Βεβαιώνω ότι είμαι ο κάτοχος των δικαιωμάτων για το βίντεο που βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο, ή ότι έχω τη ρητή άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, για να υποβάλω το βίντεο στο TROMERO.GR προς δημοσίευση του σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες του TROMERO.GR.

  Αναγνώριση Όρων Δημοσίευσης Βίντεο (*)

  Κατανοώ και αποδέχομαι ότι το βίντεο που έχω υποβάλει ενδέχεται να δημοσιευτεί στο TROMERO.GR και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες του TROMERO.GR, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, στο Tromero.gr, το Facebook, το Instagram, όπως καθορίζεται από το TROMERO.GR σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής, την οποία έχω διαβάσει, κατανοήσει και με την οποία συμφωνώ.

  Κατανοώ ότι, όπου είναι αναγκαίο, το TROMERO.GR ενδέχεται να επεξεργαστεί, να περικόψει ή να τροποποιήσει το βίντεο, προκειμένου να προσαρμόσει το βίντεο στο κοινό του TROMERO.GR.

  Ρήτρα Καταγγελίας/Διακοπής Αδείας(*)

  Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή στο σύστημα βίντεο TROMERO.GR είναι κατά βούληση και συμφωνώ ότι αυτή η άδεια μπορεί να τερματιστεί μόνο με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ όλων των μερών *

  Αποκλειστικότητα (*)

  Βεβαιώνω ότι είμαι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, ικανός να χορηγήσω μια αποκλειστική άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης στο TROMERO.GR επι του περιεχόμενου που υποβάλλω μέσω της παρούσης φόρμας.

  Το TROMERO.GR μπορεί να εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης, κατά βούληση. Επίσης δηλώνω πως δεν θα προβώ σε μελλοντικές συμφωνίες επί του περιεχόμενού μου με τρίτους, όπως απαιτείται από την αποκλειστικότητα της συμφωνίας αυτής και θα διαβιβάσω οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το περιεχόμενο μου στο TROMERO.GR, ως νέου κάτοχου της άδειας.